Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Skolgården - ett konstprojekt

Skiss skolgården

 

Fruit and Energy Farms in a Public Square

Konstnär: Marjetica Potrc och STEALTH (Ana Dzokic och Marc Neelen) i samarbete med landskapsarkitet Ingalill Nahringbauer
Titel: Fruit and Energy Farms in a Public Square
Material: Helhetsgestaltning av skolgården
Plats: Thunmanskolan

Samarbetsprojekt med Statens konstråd.
På Thunmanskolans skolgård finns en frukt- och energifarm. Där kan man se hur energi utvinns ur solen och vinden. Dessutom pekar de båda farmerna på en ny balans mellan stad och landsbygd samt på lokalt självstyre och självförsörjning, nyckelmodeller för 2000-talet.

Fruktfarmen
Fruktfarmens skörd tar sig ett handgripligt och ätbart uttryck i form av god frukt, så som äpplen och päron. Skörden är resultatet av solenergins förvandling till frukt genom fotosyntes.

Energifarmen
I den högteknologiska energifarmen förvandlas energi från sol och vind till elektricitet. Det sker genom ett hybridsystem av solpaneler och ett vindkraftverk. Den miljövänliga energin lagras och används sedan i skolans elnät. Från huvudentrén breder ett vitt mönster ut sig i asfalten. Det täcker nästan hela markytan i energifarmen och föreställer en av fotosyntesens molekylstrukturer.

Öppen träkonstruktion och teater
En stor träkonstruktion förbinder de båda farmerna med varandra. Utformningens syfte är att förse eleverna med ett öppet rum och en öppen yta att fritt och fantasifullt tolka i lek, umgänge och avkoppling. Tack vare sitt centrala läge erbjuder skolgården även ett naturligt offentligt rum där Knivstaborna kan samlas. Teatern mitt på skolgården kan användas både av elever och andra Knivstabor.

En ortsidentitet
Knivsta är en ung kommun med många framtidsvisioner. Gestaltningen är inspirerad av och främjar lokala värden: Det offentliga rummet förkroppsligas i friluftsteatern medan den offentliga sfären förkroppsligas i vindkraftverket. Solpanelerna och fruktträden som därmed bildar en utgångspunkt för en offentlig diskussion. Tillsammans sänder fruktfarmen och den högteknologiska energifarmen ett budskap till hela samhället om vikten av att ta vara på och vårda energiresurser. Natur och stad samexisterar på ett nytt sätt.

Text: Marjetica Potrc och STEALTH

  • Senast uppdaterad 23 feb 2017