Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Skolråd

Skolrådet på Thunmanskolan består av föräldrarepresentanter från alla klasser, lärarrepresentanter från alla arbetslag samt rektor på skolan.

De träffas några gånger per termin och är ett viktigt bollplank för skolledningen i frågor som rör den allmänna skolverksamheten. I skolrådet diskuteras aldrig enskilda elever eller lärare.

Ordförande i skolrådet är:

Folke Bengtsson
folkeb@gmail.com

  • Senast uppdaterad 2 apr 2019