Stöd, hälsa och trygghet

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lgr 11)

Skrivbok
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

På Thunmanskolan har ett elevhälsoteam som arbetar med att skapa förutsättningar för alla våra elever att klara sin skolgång på bästa möjliga sätt. Främst arbetar de med att integrera stödet i den ordinarie verksamheten vilket innebär att de har ett nära samarbete med de undervisande lärarna.

På skolan finns även en skolsköterska som arbetar förebyggande med elevernas hälsa genom hälsoundersökningar och vaccinationer. Hon har öppen mottagning för eleverna på skolan varje dag kl.11-12.

För att förebygga och motarbeta mobbning har vi på skolan en Trygghetsgrupp som består av utvalda vuxna på skolan. De arbetar tillsammans med elevhälsoteamet för att skapa en trygg skola.

  • Senast uppdaterad 16 okt 2017